Financování

Multifunkční zařízení SHARP si lze pořídit ve třech režimech:

1. Přímý nákup stroje,

který je po řádném předání našimi techniky do provozu fakturován. Servis multifunkčních zařízení je poskytován na Vaše vyžádání s následnou fakturací služby. Poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem taktéž prodej zboží formou náhradního plnění.

2. Přímý nákup stroje a uzavření servisní a materiálové smlouvy (pouze A3)

Stroj je v tomto případě taktéž fakturován a dle servisní smlouvy a stanoveného tarifu za průjezd papíru A4 strojem hradíte každý měsíc skutečný objem kopírování a tisku. Tarif za průjezd papíru A4 zahrnuje  veškeré služby a materiál nutný pro provoz zařízení (práce, dojezd technika, náhradní díly, spotřební díly, tonery – dle dohody i papír). Stav počítadla stroje hlásíte 1 x měsíčně na náš dispečink telefonicky, nebo mailem, nebo lze nastavit pohodlný automatický dálkový odpočet. Tento režim je vhodný pro objemy tisku a kopírování cca nad 500 A4/měsíc. Nemusíte se vůbec o nic starat – stačí zavolat a vše zařídíme. Tato služba zahrnuje péči o zařízení SHARP v rámci dlouhodobého opotřebení stroje bez jakýchkoliv dalších nákladů na údržbu a chod zařízení. Uživatel se tak vyhne jednorázovým nákladům za výměnu spotřebních dílů po uplynutí jejich životnosti dané výrobcem (světlocitlivý válec, stěrky, developery, přenosové pásy atd.).

3. Pronájem stroje (pouze A3)

Vyhnete se přímé investici a namísto toho platíte měsíční paušál za pronájem zařízení po smluvní dobu 36/48/60 měsíců. Veškeré servisní služby jsou shodné s bodem 2.

Rádi obratem zodpovíme vaše dotazy  

Dozvědět se více